Bestyrelsen

IVKomitéens Bestyrelse

IVKomitéen har til formål at styrke studiemiljøet på IVK samt varetage de studerendes interesser fagligt såvel som socialt. Vi har en bestyrelse (fagrådet) på 10 bestyrelsesmedlemmer foruden tillidsposterne, som er valgt ind til generalforsamlingen d. 22. februar 2024.

Vores møder er altid åbne. Så selvom du ikke er i bestyrelsen, er du altid velkommen til at deltage. Du finder mødedatoerne på vores Facebook.