IVK's historie

IVK – rødder og visioner

IVK blev født 1. september 2005, så 1. september 2021 kan IVK fejre fødselsdag som en kæk 16-årig teenager.

IVK har imidlertid rødder meget længere tilbage end 2005, for IVK er en fusion af det gamle erhvervssprog og det nyere virksomhedskommunikationsfag.

De erhvervssproglige rødder går helt tilbage til slutningen af 1960´erne, hvor der blev etableret en korrespondentuddannelse på Tietgenskolen i Odense. I 1977 blev denne uddannelse overført til det daværende Odense Universitet, og Odense Universitet fik et Institut for Erhvervssprog. Korrespondentuddannelsen var dengang en 2-årig uddannelse, hvor man kunne studere 3 sprog (engelsk, fransk, spank og tysk). Og man kunne både studere et dagstudium på heltid og et aftenstudium på deltid. I 1984 blev korrespondentuddannelsen forlænget til 2½ år, samtidig med at den tresproglige korrespondent blev til en tosproglig korrespondent. I 1993 blev uddannelsen forlænget med yderligere et halvt år og blev nu til en bacheloruddannelse på lige fod med universitetets øvrige bacheloruddannelser. I mange år skulle man til handelshøjskolerne i København eller Aarhus, hvis man ville have en kandidatoverbygning til først korrespondentuddannelsen og senere den erhvervssproglige bacheloruddannelse. Først i 1999 fik vi en erhvervssproglig kandidatuddannelse i Odense under navnet fremmedsproglig virksomhedskommunikation.

De virksomhedskommunikative rødder bag IVK har meget med min personlige historie at gøre. Jeg blev uddannet som klassisk humanist i dansk og historie i midten af 1980´erne og fik på dette tidspunkt helt utraditionelt og som en af de første humanister job i det private erhvervsliv. Jeg fik den idé, at flere humanister kunne få mulighed for at gå samme vej, og at jeg kunne tilskynde denne udvikling ved allerede i studietiden at undervise humanisterne i virksomhedskommunikation. Det førte til det første lille valgfag i virksomhedskommunikation, som jeg udbød i 1990. Jeg havde ved en tilfældighed fået nogle undervisningsassistenttimer på erhvervssprog fra 1988 og derfor var det naturligt at spørge Institut for Erhvervssprog, om de ville være vært for det nye kontroversielle valgfag i virksomhedskommunikation for humanister. Det ville de gerne.

De enkeltstående valgfag blev til en 1-årig sidefagsuddannelse i 1994, som blev udvidet til et 1½-årigt sidefag året efter, og året efter etablerede vi yderligere en åben sidefagsuddannelse i virksomhedskommunikation. De studerende strømmede til, virksomhederne var glade og tog velvilligt imod humanisterne, men vi mødte en del skepsis i de traditionelle universitetsmiljøer, men der var sat gang i en udvikling, der ikke var til at stoppe.

Det gamle erhvervssprog og det nye virksomhedskommunikationsfag blev ved med i en årrække at leve i et papirløst forhold med hinanden, men efter at have set hinanden grundigt an og i nogle år udkæmpet nogle kampe fik vi så papir på hinanden i 2005, hvor vi fusionerede erhvervssprog og virksomhedskommunikation til IVK. Ved samme lejlighed foretog vi en stor omlægning af vores uddannelser til den uddannelsesstruktur, som vi stadig har med bacheloruddannelser, tilvalg, kandidat og master i IVK.

Etableringen af IVK blev markeret med afholdelse af den 1. IVK-dag i november 2005, og IVK-dagen har som årets største faglige og sociale festdag på IVK været afholdt hvert år lige siden – med undtagelse af den coronaaflyste IVK-dag i marts 2020. Den virtuelle IVK-dag 12. marts 2021 var således den 15. IVK-dag. Den 16. IVK-dag bliver afholdt fysisk fredag 11. marts 2022.

Visionen med IVK var og er reflekterede resultater ved at forene det bedste af den klassiske humanistiske tradition, nemlig refleksioner, med det bedste af en business school tradition, nemlig resultatorientering.

IVK udviklede sig hurtigt til det største og stærkeste fag på humaniora på SDU, og vi har nu i alt gennem årene uddannet mere end 1500 kandidater i IVK.

Det IVK, der blev skabt i 2005, videreførte fire sprog fra de erhvervssproglige rødder: engelsk, fransk, spansk og tysk, og så tilføjede vi yderligere et fremmedsprog: arabisk. I nogle år bestod IVK således af hele 5 fremmedsprog + dansk. Udover at kunne vælge de forskellige sprog på BA så har alle fem fremmedsprog i perioder også været udbudt som linjer på vores kandidatuddannelse.

Sprogbilledet har ændret sig væsentligt siden 2005. Fransk måtte vi selv lukke ned på grund af manglende studentersøgning, mens arabisk og spansk på trods af gode optagelsestal blev lukket ned gennem den politisk besluttede dimensionering af universiteterne.

Sprogmæssigt består IVK i dag således kun af dansk, engelsk og tysk, og for tysks vedkommende kun på BA-niveau. IVK udbyder i dag fem BA-kombinationer: engelsk – kommunikation, engelsk – medier, engelsk – tysk, tysk – kommunikation og tysk -. medier. Vi har et 5. – 6. semesters BA-tilvalg med titlen Organisatorisk Kommunikation. Vores største uddannelse er i dag kandidatuddannelsen i IVK med specialiseringer i enten dansk eller engelsk virksomhedskommunikation. Kandidatuddannelsen kan studeres både som fuldtids- og deltidsuddannelse. Herudover udbyder vi en masteruddannelse i IVK, hvor ”voksne” i job kommer og efteruddanner sig aftener og weekender.

Vi underviser stadig i sprog, men det moderne IVK anno 2021 er først og fremmest et kommunikationsstudium, der har som mål at uddanne Danmarks dygtigste kommunikatører. IVK er i dag især kendetegnet ved:

  • Vi tilstræber en stærk forening af humanistisk refleksion og businessverdenens resultatorientering.
  • Vi lægger ikke kun vægt på at analysere kommunikation, men lige så meget på at kunne producere kommunikation skriftligt, mundtligt og visuelt.
  • Vi arbejder med alle typer af organisationer – både private virksomheder, offentlige organisationer, foreninger, NGO´ere osv.
  • Vi prioriterer både den organisationseksterne og den organisationsinterne kommunikation.
  • Vi har ikke kun fokus på kommunikation, men har også fag i i bl.a. HR, ledelse, innovation, projektledelse og digital marketing.

IVK er en vild teenager med glubende appetit på fremtiden.

Flemming Smedegaard